2014.gada decembrī mainīts „Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra" (TEPEK) nosaukums uz nosaukumu "Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa"
Galvenās aktivitātes: