Tehnoloģiju un Zināšanu pārneses nodaļa ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zinātnes un projektu attīstības centra struktūrvienība.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūru skatīt LLU mājas lapā: http://www.llu.lv/?ri=1647