LLU Intelektuālā īpašuma apzināšana un komercializācijas veicināšana.
 

Uzņēmēju pieprasījumu apzināšana pēc pētniecības rezultātiem gan Zemgales reģionā, gan arī visā Latvijā, kā arī LLU iespējas sniegt pētniecības un produktu attīstības pakalpojumus atbilstoši uzņēmēju vajadzībām.

Komerciāli pielietojamu LLU pētījumu iespēju piedāvāšana uzņēmumiem, valsts un sabiedriskajām organizācijām un citus pētniecības un zinātniskās kompetences intensīvus pakalpojumus.

Informācijas nodrošināšana zinātnieku un uzņēmumu sadarbības veicināšanai, kas sekmēs privātā sektora finansējuma pieplūdumu pētnieciskajiem darbiem.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētnieciskais potenciāls (LLU piedāvājums ZINĀTNISKI - PRAKTISKĀ KONFERENCE "AUGSTSKOLU PĒTNIECISKAIS POTENCIĀLS - REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI", 06.05.2010.

Uzņēmumējiem / komersantiem                                       Zinātniekiem