Print This Page

Par nodaļu

 

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa (TEPEK), sākotnēji Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs Latvijas Lauksaimniecības universitātē  savu darbību uzsāka 2005. gada novembrī, pateicoties Ekonomikas ministrijas iniciatīvai un atbalstam valsts atbalsta programmas „ Par tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu izveidi” ietvaros, īstenojot projektu „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta izveide Latvijas Lauksaimniecības universitātē (TEPEK)”. Valsts finansiāls atbalsts tika nodrošināts līdz 2007.gada beigām, īstenojot dažādus pasākumus tehnoloģiju pārneses jomā.

2008.gada pavasarī Tehnoloģiju un zināšanu pārnesesnodaļa (centrs) tika iekļauts LLU sastāvā kā atsevišķa struktūrvienība – Tehnoloģiju pārneses nodaļa. Pateicoties LLU struktūrvienību sadarbībai 2008.gadā tika apstiprināta „Intelektuālā īpašuma pārvaldības koncepcija”, kas akcentē Tehnoloģiju un zināšanu pārnesesnodaļas darbības nozīmi zinātnes rezultātu komercializēšanā.

2009.gada 29.janvārī spēkā stājās jauna Vienošanās Nr. L-TPK-08-0007 ar Valsts aģentūru “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par finansiālu atbalstu nodaļas (centra) darbībai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra (TEPEK) darbības uzturēšana un attīstība LLU” ietvaros. Projekta īstenošana notika līdz 2013.gada beigām, kura laikā notika dažādas aktivitātes zinātnieku un uzņēmēju atbalstam pētniecības rezultātu komercializācijas nolūkos.

2014. gada decembrī Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra nosaukums mainīts uz Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu.


Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas mērķis:

Veicināt zinātnieku un komercsabiedrību sadarbību, intelektuālā īpašuma aizsardzību un pētniecības rezultātu komercializāciju LLU. Sistemātiski apzināt esošo un mērķtiecīgi attīstīt nepieciešamo pētniecības kompetenci LLU, tādejādi ieguldot zināšanu ekonomikas attīstībā.

Kā mūs atrast:

Jelgava, LLU, Jelgavas pilī, Lielā iela 2, 293 telpa.

 

 Nākamā lapa: Jaunumi