Print This Page

Jaunumi

 2014.gada decembrī mainīts „Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra" (TEPEK) nosaukums uz nosaukumu "Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa"
Galvenās aktivitātes:

  •     Datu bāžu veidošana un uzturēšana par zinātniskās institūcijas kompetencēm
  •     Pētniecības darbu rezultātu komercializācijas piedāvājumu sagatavošana
  •     Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība un attīstība
  •     Apmācība par zināšanu un tehnoloģiju pārnesi
  •     Uzņēmēju un zinātnieku sadarbības semināru, konferenču un/vai kontaktbiržu organizēšana
  •     Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, tiešajās vizītēs, misijās un citos pasākumos ar mērķi veicināt pētījumu rezultātu komercializāciju
  •     Publiski pieejamas informācijas sniegšana par zinātniskās institūcijas kompetencēm un zināšanu, tehnoloģiju pārnesi
  •     Informatīvie pasākumi tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra darbības popularizēšanai

Iepriekšējā lapa: Par nodaļu
Nākamā lapa: Organizācija