Print This Page

Pakalpojumi zinātniekiem

TEPAC piedāvātie pakalpojumi LLU zinātniekiem:

Industrijas izvirzītās pētījumu jomas

LLU intelektuālā īpašuma aizsardzība un pētniecības rezultātu komercializācija.

Uzņēmēju / komersantu pieprasījumu apzināšana pēc pētniecības rezultātiem.

Tehnoloģijas, izgudrojuma, aktuālās tēmas  piedāvājuma veidlapa

Tikšanos un semināru organizēšana ar  uzņēmējiem / komersantiem un investoriem. 

Veicināt zinātnieku un komercsabiedrību  sadarbību.

Sagatavot komercializācijas priekšlikumus.

Konsultācijas par konkrētu pētniecības rezultātu, ideju komercializācijas iespējām.

Finansiāli  atbalstīt LLU  komercializējamu tehnoloģiju, izgudrojumu patentēšanu. 

Finansiāli atbalstīt dalību izstādēs.


Iepriekšējā lapa: Pieprasījuma veidlapa
Nākamā lapa: TEPEK pakalpojumi