Print This Page

Sadarbības partneri

Zemgales plānošanas reģions

Zemgales reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs
Centrs izveidots, lai projektu iesniedzējus nodrošinātu ar aktuālo informāciju par ES struktūrfondiem un bez maksas sniegtu sākotnējās konsultācijas par projektu sagatavošanu

 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs

 SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Latvijas Pārtikas tehnoloģiju platforma
Galvenais platformas mērķis ir veicināt Latvijas zinātnieku un ražotāju sadarbību, kā arī stimulēt inovāciju attīstību pārtikas nozarē.

 

Latvijas Mākslas akadēmija, Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas attīstība (TPK)

Latvijas Universitāte, LU Inovāciju centrs

 Rīgas Tehniskā universitāte, Tehnoloģiju pārneses  kontaktpunkts

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Stradiņa universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

Ventspils Augstskola, Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

Daugavpils Universitāte, Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

Rēzeknes Augstskola, Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

 Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra

 

Enterprise Europe Network - Eiropas Biznesa atbalsta tīkls
Eiropas Biznesa tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem jautājumiem ES uzņēmējiem par ES lietām, īpaši izceļot mazos un vidējos uzņēmējus. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe Network) savu darbību Latvijā uzsāka 2008. gada 29. februārī un apvieno līdz šim atsevišķi pastāvējušos Eiropas Informācijas centru Rīgā, kas darbojās kopš 1997. gada kā viena no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras struktūrvienībām un Inovāciju Rosināšanas centru, kas darbojās Latvijas Tehnoloģiskā centra paspārnē.

Latvijas Tehnoloģiskais centrs 
Latvijas Tehnoloģskais centrs (LTC) ir inovācijas un tehnoloģiski orientētas uzņēmējdarbības atbalsta struktūra - biznesa akselerācijas centrs, kas atbalsta uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi, veicinot sadarbību starp pētniecības iestādēm un rūpniecības uzņēmumiem, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) starptautisko sadarbību.


Iepriekšējā lapa: Organizācija
Nākamā lapa: Noderīgas saites