Tehnoloģijas / izgudrojuma piedāvājums

Zinātniskās struktūras pamata profila informācija
*Jūsu vārds, uzvārds
*Zinātniskā struktūrvienība
*Adrese
*Tālrunis
Fakss
Majas lapa
*E-pasts
*Pētniecības virzieni
*Piesaistītās zinātnes nozares un apakšnozares
Piedāvājums
*Produkta / piedāvājuma nosaukums
*Novitāte (priekšrocības salīdzinot ar pastāvošajām iespējām)
*Apraksts. Kādu problēmu tas atrisina?
* - obligāti aizpildāmie lauki